LAMINARNI I MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI UREĐAJI


Clean Room Design Laminarni zaštitni uređaji dizajnirani su za zaštitu uzorka i radnog prostora od čestica kontaminacije i mikroorganizama te se koriste u širokom spektru primjena u farmaceutskim, medicinskim, proizvodnim i znanstvenim istraživačkim područjima.

Dizajnirani su  tako da osiguravaju vertikalni ili horizontalni protok zraka, ovisno o potrebama primjene.


LAMINARNI ZAŠTITNI UREĐAJI
MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI UREĐAJI
LAMINARNA KABINA

KABINA ZA VAGANJE – VAGAONA
PROLAZNE KOMORE
ZRAČNI I MAGLIČNI TUŠEVI